Markarbete nytt reningsverk i Kalmar

15 juni, 2022

Kanonaden valde oss som en av några maskinleverantörer till markarbetet inför det nya reningsverket i Kalmar. Beräknas vara färdigt i slutet av 2027. Totala kostnaden nya reningsverket beräknas till ca 2,5 miljarder kr.

Läs mer

Nytt avtal med Torsås Kommun

1 juni, 2022

Östschakt tecknar nytt avtal med Torsås kommun gällande entreprenadmaskiner och transporter. Östschakt stärker ytterligare sin position som ledande maskin- och transportleverantör i Kalmarsundsregionen. Vi är oerhört stolta och glada över att utveckla vårat samarbete med Torsås kommun. Avtalet gäller tre år med ett optionsår.

Läs mer

Ny kollega

1 april, 2022

Vi har en fortsatt stark position på marknaden och växer ständigt med nya uppdrag och möjligheter, av den anledningen har vi nu avslutat rekryteringen av KAM-säljare på maskinsidan. Vi är mycket glada att hälsa Markus Nilsson välkommen till oss på Östschakt. Han kommer att vara till stor glädje och tillgång för vårt företag. Markus är […]

Läs mer

Nytt avtal med Svevia Beläggning i Sydost

18 mars, 2022

Östschakt tecknar nytt avtal med Svevia Beläggning i Sydost. Avtalet avser beläggningstransporter. Vi tackar för fortsatt förtroende och ser fram emot ett gott samarbeta.

Läs mer

Nytt avtal med Kalmar Kommun

18 augusti, 2021

Östschakt tecknar nytt avtal med Kalmar kommun gällande entreprenadmaskiner och transporter. Detta är Östschakts största kontrakt sedan starten 1973. Östschakt stärker ytterligare sin position som ledande maskin- och transportleverantör i Kalmarsundsregionen. Vi är oerhört stolta och glada över att utveckla vårat samarbete med Kalmar kommun. Avtalet gäller två år med två optionsår.

Läs mer

Nytt avtal med Kretslopp sydost

18 augusti, 2021

Östschakt tecknar nytt avtal med Kretslopp sydost. Avtalet avser anläggningsmaskiner och transporter. Avtalet gäller i två år med två optionsår.

Läs mer

Nytt ramavtal med PEAB

18 augusti, 2021

Östschakt tecknar nytt avtal med PEAB Anläggning AB. Avtalet avser anläggningsmaskiner och transporter. Avtalet gäller i två år med två optionsår.

Läs mer

Sanering för nytt reningsverk i Kalmar

13 maj, 2021

Östschakt valdes som leverantör åt Svevia till ett av Kalmars största anläggningsarbete dom närmsta åren. Svevia ska sanera ca 110 000 ton som ska schaktas och transporteras till Moskogen. Därutöver ska 70 000 ton massor sorteras på plats för återanvändning. Vårt uppdrag består i att tillsätta schaktmaskiner, dumpers, hjullastare och schakt- trailers.

Läs mer

Nytt avtal med NCC

15 april, 2021

Östschakt tecknar nytt avtal med NCC Sverige AB, Hercules Grundläggning AB och NCC Industry. Avtalet avser anläggningsmaskiner och asfaltstransporter. Avtalet gäller i två år med ett optionsår.

Läs mer

Nytt Exploateringsområde i Oskarshamn

7 april, 2021

PEAB valde Östschakt som leverantör av maskin- och transporttjänster till nytt exploateringsområde i Oskarshamn, Ovädersleden.

Läs mer