Ramavtal

17 maj, 2018

NCC Industry AB och NCC Sverige AB har valt att teckna avtal med Östschakt. Avtalet omfattar utförande av transporter av asfalt och ballast samt entreprenadmaskiner.

Läs mer

Materialleveranser

15 maj, 2018

Kanonaden Entreprenad Öst AB valde Östschakt som leverantör av materialleveranser. Entreprenaden omfattar olika fraktioner till Kanonadens projekt; Gång- och cykelväg Mönsterås – Timmernabben.  Huvuddelen av leveransen kommer att ske under maj – sept 2018.

Läs mer

Materialleverans och entreprenadmaskiner

8 maj, 2018

Svevia AB valde Östschakt som leverantör av materialleveranser och entreprenadmaskiner till byggnation av en FA-yta på KSRRs område i Moskogen.

Läs mer

Ekerum Resort Öland

4 maj, 2018

Ekerum Resort Öland har ingått ett samarbete med Östschakt angående en fotbollsplan, två tennisplaner och bevattningsdammar. Genomförandet kommer att ske under våren och sommaren 2018.

Läs mer

Behandlingsyta

20 april, 2018

För att stärka vår position i Oskarshamns regionen har vi valt att starta en behandlingsyta med mottagning av asfalt, betong och diverse schaktmassor.

Läs mer

Personalförändringar

3 april, 2018

Johan Beermann har valt att gå vidare i arbetslivet och väljer därför att lämna sin post som VD i Östschakt. Vi önskar honom lycka till i sin nya roll.

Läs mer

Orderhantering i mobilapp

14 februari, 2018

Enligt vår strategi gällande digitalisering har vi implementerat orderhantering i mobilapp. Detta skapar en snabbare och säkrare hantering av ordrar och tidrapporter. Vi fick i ett tidigt skede höra från våra kunder hur detta förenklade deras hantering av fakturor och uppföljningsarbete. Förändringen innebär en stor vinst i våra medlemmars administrativa hantering men också en vinst […]

Läs mer

Transport av losshållna massor

9 februari, 2018

Skanska Industrial Solutions AB har valt att teckna avtal med Östschakt. Avtalet omfattar utförande av transporter från Skanskas bergtäkt i Knapegården till deras krossanläggning i Rockneby.

Läs mer

Beläggningstransporter

9 februari, 2018

I samband med upphandling av beläggningstransporter har Svevia valt att teckna avtal med två stycken leverantörer, Östchakt och Transab.  Östschakt och Transab har uppdraget att gemensamt tillgodose Svevias behov i Regionen.  

Läs mer

Nya medlemmar

3 februari, 2018

Sebastian Petterssons Åkeri och Runnemarks Åkeri har beviljats inträde i Östschakt Ek. Förening. Vi hälsar bägge dessa åkerier varmt välkomna till oss och ser fram emot ett gott samarbete.

Läs mer