Om oss

Östschakt bildades redan år 1973 i Kalmar. Idag har vi huvudkontor i Kalmar samt ett platskontor i Mönsterås. Vi är en ekonomisk förening som ägs till lika delar av 40 olika medlemsföretag. Tillsammans sysselsätter vi omkring 250 personer och har över 200 olika sorters maskiner och fordon att erbjuda våra kunder.

Vi finns nära våra kunder, vi skapar förutsättningar att utveckla goda affärsrelationer och vi fokuserar på affärsnyttan! Våra kunder består av större privata aktörer såsom NCC, Skanska, Peab och Svevia samt mindre och medelstora lokala företag. Vi arbetar även mot den offentliga sektorn såsom kommuner, kommunala bolag och Trafikverket.