• Certifierad - FR2000
  • Medlem Maskinentreprenörerna

Med tillgång till över 200 entreprenadmaskiner och fordon tillhandahåller vi maskin- och transporttjänster av högsta kvalitet till privatpersoner, företag och kommuner i Kalmarsundsregionen.

Ner

Välkommen till Östschakt!

Östschakt är en ekonomisk förening som består av drygt 40 medlemsföretag, som i sin tur har över 200 olika sorters entreprenadmaskiner och fordon att tillgå. Verksamheten består i huvudsak av att samordna maskin- och transporttjänster för kommuner och företag i hela Kalmarsundsregionen.

Företaget har funnits i 50 år och genom den tiden har vi skaffat oss en grundmurad kunskap om entreprenadbranschen och om de krav som ställs på moderna maskiner ifråga om kapacitet och specialisering. Vårt kvalitetsarbete fokuserar alltid på kundnytta och nöjda kunder är vårt främsta mål.

Trafikledning

Kalmar: 0480 – 871 00

Mönsterås: 0499 – 106 88

Oskarshamn: 0491 – 10 797