Produkter & Tjänster

Med över 50 års erfarenhet inom branschen har vi skaffat oss en bred kunskap om maskiner för entreprenad och transporter av olika material. Vi är medvetna om de krav som ställs när det handlar om maskiners kapacitet och specialisering. Vi kan erbjuda i princip alla typer av maskiner och transporter tack vare våra 40 medlemsföretag inom olika branscher. Läs mer om våra tjänster under respektive flik här till vänster.

För oss på Östchakt kommer kunden alltid främst. Att våra kunder är nöjda och känner ett värde i vårt arbete är en av våra mest grundläggande värderingar. Vi arbetar ständigt för att förenkla processen från en första kontakt hela vägen fram till utfört arbete.

Östschakt är sedan december 2017 certifierat enligt FR2000:2022. Att vara certifierade innebär bland annat att vi har uppfyllt de krav som ställs på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi har ett ständigt pågående kvalitets- och miljöarbete och vi hoppas att med ett sunt miljötänk kunna minimera vår egen miljöpåverkan till minsta möjliga nivå. Nyfiken på att veta mer? Läs mer om vårt miljö- och kvalitetsarbete här.