Sluttäckningen av avfallsanläggning i Mörkeskog

5 augusti, 2022

Östschakt valdes som leverantör av maskin- och transporttjänster av PEAB för sluttäckningen av deponi i Mörkeskog i Mönsterås.

← Alla nyheter