Upphandling av transporttjänster

4 april, 2017

I samband med upphandling av transporttjänster har Kalmar kommun valt att teckna avtal med Östschakt. Avtalet omfattar transporttjänster till Kalmar kommun Gata/park och Kalmar Vatten. Avtalstiden är 2 år från och med 2017-07-01 med möjlighet till förlängning i ytterligare 2 år. Delar av leveransen kommer att ske med förnyelsebart drivmedel.

← Alla nyheter