Upphandling avseende Snöröjning

28 augusti, 2017

I samband med upphandling av snöröjning har Kalmar kommun valt att teckna avtal med Östschakt. Avtalet omfattar tjänster avseende snöröjning till Kalmar kommun gata och fastighet. Avtalstiden är 2 år från och med 2017-09-15 med möjlighet till förlängning i ytterligare 2 år.

← Alla nyheter