Materialförsäljning – Grus, sand, jord, dekorsten och Täckbark

Priser:
250 kronor (inkl moms) för 500 kg Grus, Sand, Jord och Dekorsten.
400 kronor (inkl moms) för 300 kg ca 500 l Täckbark .

Betala på plats med swish eller betalkort.

Vi lastar era släp under 07:30 – 16:30 och kommer ha lördagsöppet några gånger per år.

Tyvärr kan vi inte lasta släp som har kåpa.

Mursand/leksand 0/4 mm

Används till murningsarbeten samt till sandlådor.

Natursingel 8/16 mm

Dekorationssten runt hus även perfekt till trädgårdsgångar och till garageuppfarter.

Stenmjöl 0/4 mm

Används till bland annat till plattsättning. Packar sig och ger en hård yta.

Makadam 8/16 mm

Används till trädgårdsgångar, garageuppfarter samt till dräneringsarbeten.

Slitlager 0/16 mm

Används på grusvägar samt garageuppfarter. Packar sig och ger en hård yta. Benäms även väggrus.

Bärlager 0/32 mm

Används på grusvägar samt garageuppfarter. Packar sig och ger en hård yta.

Täckbark 0/40 mm

Används runt träd och buskar.

Öländsk Kalkkross 4/16 mm

Dekorationssten runt hus även perfekt till trädgårdsgångar och till garageuppfarter.

Harpad matjord 0/8 mm