Miljö & Kvalitet

Vårt kvalitets- och miljöarbete har som syfte att leda till ständig förbättring av vår verksamhet. Arbetet ska leda till en effektivare administration och bidra till att kunderna känner sig nöjda. Vi ska ha en trygg och säker arbetsmiljö samt hålla ständigt fokus på att minimerar verksamhetens miljöpåverkan.

Certifierade enligt FR2000:2022

Sedan december 2017 är vi certifierade enligt FR2000:2022 verksamhetsledning. FR2000 innehåller krav på ett integrerat ledningssystem för kvalitét, miljö och arbetsmiljö. Dem grundläggande värderingarna i FR2000 är:

• Nöjd kund
• Affärsmässighet
• Kompetens

Att säkerställa kvalitet

Vi driver vårt kvalitetsarbete med fokus på kundnytta. Vårt absolut främsta mål är nöjda kunder. För att säkerställa hög kvalitet på våra tjänster arbetar vi efter principerna: planera, genomför, kontrollera, åtgärda.

Vårt miljöarbete

Vårt miljöarbete bedrivs med stort fokus på att förebygga vår miljöpåverkan. Eftersom vi är medvetna om att vår egen huvudsakliga miljöpåverkan är utsläpp från vår maskin- och transportverksamhet arbetar vi ständigt för att minimera och förebygga vår miljöpåverkan. Vi utför riskanalyser och skyddsronder för att följa upp vårt arbete och tillsätter resurser då behov uppstår.

Arbetsmiljö

Vi arbetar systematiskt med att förebygga ohälsa och skador. Detta genom regelbundet brandskyddsarbete, riskanalyser och skyddsronder.