Vision

Kalmarsundsregionens ledande leverantör av maskin- och transporttjänster.

Affärsidé

Östschakt är en lokalt förankrad samarbetspartner som erbjuder ett brett utbud av maskin- och transporttjänster. Östschakt ska förknippas med kvalitet och ett stort engagemang.

 Våra värdegrunder

Östschakt arbetar för att uppfattas som ett företag med ”Engagerat, lokalt affärsmannaskap med kunden i fokus”.

Engagemang

  • Vi bryr oss, vi är engagerade och vi brinner för det vi gör.

Lokalt affärsmannaskap

  • Vi finns nära våra kunder
  • Vi skapar förutsättningar att utveckla goda affärsrelationer
  • Vi fokuserar på affärsnyttan

Kundfokus

  • Vi har kundens behov och önskemål i fokus och anstränger oss för att uppfylla dem.