Personal

Företagsledning

Stefan Widegren

Ekonomichef / VD Östschakt Fastighet AB

0480 - 87 103

Kenny Svensson

Marknadschef / VD Mönsterås LBC

070 - 54 80 049

Personal

Daniel Dalsgard

Controller

070 - 67 17 119

Magnus Persson

Produktionschef Syd Transport

070 - 54 80 320

Jimmy Gummesson

Produktionschef Syd Maskin

072 - 81 98 178

Elis Brundin

Trafikledare

070 - 548 71 02

Jörgen Dahlberg

Trafikledare

070 - 54 80 182

Magnus Rosell

Produktionschef Nord Maskin/Transport

076 - 76 87 740

Robert Persson

Trafikledare

076 - 76 87 741