Terminaler

Nybro

Nybro kommun har valt Östschakt till att utveckla deras Kombiterminal. Med detta besked valde vi att samarbeta med Långemåla  Energileveranser AB (LEAB) som transporterar mycket av deras material (Flis och massaved) via tåg.

Vår verksamhet inne på kombiterminalen består av recycling d.v.s. mottagning av olika typer av bygg och schaktmassor som vi bearbetar till användbart material för nya bygg- och anläggningsprojekt.

FAKTA OM KOMBITERMINALEN
Totala ytan 8 ha
LEAB nyttjar 2 ha
Östschakt nyttjar 6ha

Inhägnat och kameraövervakat område

24 meter lång fordonsvåg

2 spår på vardera ca 400 meter

KONTAKTUPPGIFTER
Tågleveranser
Robin Andersson
070-300 95 34
robin@leabmail.se

Mottagning av recyclingmassor
Kenny Svensson
070 – 548 00 49
kenny@ostschakt.com

Återvinning och transport Kalmar

Återvinning och effektiva transporter av olika material är avgörande för att främja en hållbar miljö och ekonomi. På Östschakt i Kalmar med omnejd är vi dedikerade till att erbjuda högkvalitativa tjänster för återvinning och transport av olika material, från avfall till byggmaterial. Vi erbjuder effektiva och miljövänliga lösningar för återvinning av olika material, vilket bidrar till att minska belastningen på deponier och främja en cirkulär ekonomi. Vårt erfarna team av experter arbetar noggrant för att sortera och bearbeta olika material för återvinning och återanvändning, vilket minskar miljöpåverkan och resursförbrukning.

Säker transport

När det gäller transport av material erbjuder vi pålitliga och säkra transportlösningar för att frakta olika material till och från olika platser. Våra specialiserade transportfordon och erfarna förare säkerställer att dina material transporteras effektivt och säkert, vilket ger dig en bekymmersfri upplevelse. Kontakta Östschakt idag för att lära dig mer om våra återvinnings- och transporttjänster och låt oss hjälpa dig att bidra till en mer hållbar framtid.