Terminaler

Nybro

Nybro kommun har valt Östschakt till att utveckla deras Kombiterminal. Med detta besked valde vi att samarbeta med Långemåla  Energileveranser AB (LEAB) som transporterar mycket av deras material (Flis och massaved) via tåg.

Vår verksamhet inne på kombiterminalen består av recycling d.v.s. mottagning av olika typer av bygg och schaktmassor som vi bearbetar till användbart material för nya bygg- och anläggningsprojekt.

FAKTA OM KOMBITERMINALEN
Totala ytan 8 ha
LEAB nyttjar 2 ha
Östschakt nyttjar 6ha

Inhägnat och kameraövervakat område

24 meter lång fordonsvåg

2 spår på vardera ca 400 meter

KONTAKTUPPGIFTER
Tågleveranser
Robin Andersson
070-300 95 34
robin@leabmail.se

Mottagning av recyclingmassor
Kenny Svensson
070 – 548 00 49
kenny@ostschakt.com