Övriga tjänster och produkter

Matjord och täckbark

Vi erbjuder leverans av olika sorter av sorterade jordtyper samt olika fraktioner av täckbark efter ert önskemål.

Frågor, funderingar eller bara nyfiken på att veta mer? Ta kontakt med oss så hjälper vi dig!

Trafikledning Kalmar: 0480- 871 00

Trafikledning Mönsterås: 0499 – 106 88

Diesel och drivmedel

Här på Östschakt värnar vi om miljön! Vi arbetar ständigt för att minimera och förebygga vår egen miljöpåverkan. Som ett led i vårt pågående miljöarbete erbjuder vi möjligheten att tanka både diesel och miljövänligt bränsle hos oss! Genom att erbjuda försäljning av förnyelsebara drivmedel kan vi bidra till en bättre miljö.

Vi erbjuder adBlue – en vätska som tillsammans med kväveoxiderna omvandlas till ofarliga ämnen och därmed minskar de skadliga utsläppen markant. Vi erbjuder dessutom HVO, ett fossilfritt bränsle som minskar koldioxidutsläppen med upp till 90%, jämfört med vanlig diesel.

Hos oss kan du tanka:

  • HVO
  • adBlue
  • Diesel

Nyfiken på att veta mer om vårt miljötänk? Läs mer om vårt miljöarbete här.